Verklaring Bescherming Persoonsgegevens

Deze verklaring bescherming persoonsgegevens geeft u een overzicht van hoe Tyroola uw gegevens verwerkt. Het heeft betrekking op alle websites, apps en andere voordelen en diensten die Tyroola aanbiedt. Voor zover mogelijk hebben we geen verwijzingen gebruikt in de verklaring zodat u alle informatie volledig overzichtelijke krijgt. Als u deze verklaring van begin tot eind leest, kan u daarom soms ook tekst tegenkomen die herhaald wordt. Enkele verwijzingen zoals wanneer het gaat om regio-specifieke gegevens worden wel toegepast.
Voor welke diensten geldt deze verklaring bescherming persoonsgegevens: Tyroola verwerkt uw data in een vergelijkbare manier voor het overgrote deel van onze diensten. Deze verklaring is daarom ook van toepassing op alle voordelen en diensten die we aan onze Europese klanten aanbieden. This geldt zowel voor als u besteld via de website, app, per telefoon, via sociale media, tijdens evenementen of via andere kanalen. Voor het gemak gebruiken we de term “diensten” om de “standaard procedure” samen te vatten. Er zijn daarnaast ook uitzonderingen waarin we uw gegevens anders verwerken voor uitzonderlijke doeleinden. Dit kan voorkomen vanwege de aard van de dienst of regio-specifieke eisen. Als we naar deze uitzonderingen verwijzen gebruiken we de termen “dienst-specifieke” of “regio-specifieke” procedures.

Wat kan u leren uit deze Verklaring Bescherming Persoonsgegevens?
- welke gegevens Tyroola verzameld en opslaat
- wat we met deze gegevens doen en waarom
- welke rechten en opties u heeft met betrekking tot uw gegevens bescherming
- welke technologieën en gegevens we gebruiken om onze diensten te personaliseren zodat we u een veilige, eenvoudige bestel ervaring kunnen leveren
- welke technologieën en gegevens we gebruiken voor adverteren, inclusief tracking technologie. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze verklaring bescherming persoonsgegevens of uw privacy en gegevens bescherming bij Tyroola in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met ons team via support@tyroola.nl.
  
1. Welke gegevens worden door Tyroola verwerkt?
Tevens is het mogelijk dat we informatie ontvangen van derden, bijvoorbeeld van kredietscore bureaus of betaaldiensten aanbieders. Tyroola biedt een breed scala van diensten aan die u op verschilde manieren kunt gebruiken. Afhankelijk van of u ons online, via telefoon of op een andere manier benaderd en van welke diensten u gebruikt maakt, kunnen verschillende gegevens vanuit verschillende bronnen meespelen. Het overgrote deel van de gegevens die we verwerken wordt door uzelf aan ons aangeleverd wanneer u onze diensten gebruikt of met ons contact opneemt. Bijvoorbeeld, als u zich registreert en ons uw naam, emailadres en afleveradres doorgeeft. Daarnaast ontvangen wij ook technische details van het apparaat dat u gebruikt zoals de soort browser of besturingssysteem dat u gebruikt. Deze gegevens worden automatisch verzameld op het moment dat u onze website of diensten gebruikt. Tevens is het mogelijk dat we informatie ontvangen van derden, bijvoorbeeld van kredietscore bureaus of betaaldiensten aanbieders.

Als we het over “uw gegevens” hebben refereren we naar uw persoonlijke gegevens. Dit betreft alle informatie die het mogelijk maakt om u direct te identificeren of na het combineren met andere gegevens. Voorbeelden hiervan zijn: uw naam, uw telefoonnummer, uw klantnummer, uw bestelnummer of uw emailadres. Alle informatie die niet gebruikt kan worden om u te identificeren (zelfs na het met andere gegevens te hebben gecombineerd) is geclassificeerd als niet-persoonlijke gegevens. Niet-persoonlijke gegevens wordt ook wel omschreven als anonieme gegevens. Als wij uw persoonlijke gegevens met anonieme gegevens combineren, worden al deze gegevens persoonlijke gegevens. Als we alle persoonlijke data in een vermelding verwijderen worden de overige gegevens niet meer als persoonlijke gegevens gezien. Deze procedure noemen we ‘anonimisering”. Het volgende is over het algemeen van toepassing: Als we u vragen om persoonlijke gegevens met ons te delen, mag u ten alle tijde weigeren dit te doen. U bepaald welke informatie u met ons deelt en welke niet. Desalnietemin, is het hierdoor wel mogelijk dat we niet in staat zijn de gewenste dienst (optimaal) uit te voeren. Bijvoorbeeld, we kunnen geen producten bij u afleveren als wij niet een afleveradres van u ontvangen. Als specifieke gegevens nodig zijn om een bepaalde dienst aan te bieden (verplichte gegevens), zullen we dat aangeven tijdens het bestelproces.
1.1 Contact gegevens
Als u met ons contact opneemt verzamelen we gegevens over u in. Afhankelijk van hoe u contact met ons opneemt (bijv via telefoon, sociale media of via email), kunnen deze gegevens onder andere inhouden uw naam, afleveradres, telefoonnummer, faxnummer, emailadres, details over uw sociale netwerk profiel (bijvoorbeeld, wij ontvangen uw Facebook ID als u ons via facebook benaderd), gebruiksnamen en vergelijkbare contact gegevens.

1.2 Bestel informatie
Als u iets bestelf via Tyroola verzamelen we uw bestel gegevens. Afhankelijk van het type en status van uw bestelling  kan deze informatie inhouden:
- bestel nummer
- details van de bestelde producten (omschrijving, merk, groote, kleur, prijs, etc.)
- betaalmethode informatie
- aflever en factuur adres
- berichten en communicatie in relatie tot uw bestelling (bijv. Kennisgeving van annulering van bestelling, klachten, communicatie naar onze klantenservice).
- Levering en betaal status (bijv. dat producten zijn verzonden)
- retour informatie
- informatie betreffende dienstverleners die betrokken zijn bij de executie van de bestelling (bijv track&trace nummers, pakketnummers, montagepartner details)

1.3 Betaalgegevens
Daarnaast verzamelen wij verdere informatie van betaaldienst aanbieders en kredietscore bureaus om eventuele krediet controles uit te voeren. We leveren alleen de informatie aan deze externe betaaldienstaanbieders die nodig is om te betaling te voltooien. Betaal gegevens kunnen onder andere inhouden:
- gewenste betaalmethode
- factuuradres
- IBAN en BIC bankrekeningnummer
- creditkaart gegevens 
- kredietwaardingheid data

Betaal gegevens kunnen ook betrekking hebben op informatie direct gelinkt met het voltooien van de betaling. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die externe betaaldienst aanbieders nodig hebben om u te identificeren zoals bijvoorbeeld uw Paypal ID zijn (als u kiest om voor uw betaling PayPal te gebruiken)

1.4 Interesse informatie
Als u onze diensten gebruikt wordt er data gegenereerd welke wij gebruiken om te identificeren wat voor soort content, onderwerpen, producten, merken en stijlen u interessant vindt. Wij kunnen bijvoorbeeld uw bestelgedrag en leeftijd gebruiken (wanneer deze gegevens beschikbaar zijn voor ons) en deze vergelijken met gebruikers met dezelfde kenmerken om zo te ontdekken welke producten en stijlen u mogelijk aanspreken. Daardoor kunnen we u de producten tonen die waarschijnlijk het meest relevant voor u zijn zodra u ons een volgende keer bezoekt.
Naast de interesses die u met ons heeft gedeeld kunne we ook uw interesses afleiden aan de hand van andere data die wij verzamelen. Als u bijvoorbeeld meerdere malen een bepaald gedeelte van de Tyroola website hebt bezocht, kunnen we intersses uit deze data extrapoleren. Als u bijvoorbeeld frequent performance banden en sportieve velgen hebt bekeken kunnen we daaruit afleiden dat u mogelijk geinteresserd bent in autosporten.
Voor deze doeleinden kunnen we ook demographische informatie opvragen over onze gebruikers bij externe adverteerders (zoals leeftijd, geslacht, regio) als ook de apparaten en toegangs data die u gebruikt. We dragen zorg dat onze partner adverteerders alleen gegevens aan Tyroola aanleveren die aggregaat, versleuteld en anoniem zijn, zodat wij deze gegevens niet aan een bepaald persoon/gebruiker kunnen koppelen. Deze informatie kan ons helpen om onze gebruikers beter te begrijpen voor klantanalyses en gebruikers segmentatie. 

1.5 Website data
Voor bepaalde doeleinden verzamelen wij ook gegevens over de locatie van uw computer of telefoon. Twee verschillende technologieën worden hiervoor gebruikt. Als u akkoord gaat met het delen van uw locatie via een website, app of andere online dienst van Tyroola, zal Tyroola deze locatie gebruiken om regio-specifieke diensten aan te bieden. Daarnaast verzamelen we locatiegegevens (op dorp/stad niveau) vanuit het IP adres van uw apparaat. Hierbij wordt een anoniem IP adres dat is afgekort met 3 karakters gebruikt. Deze gegevens kunnen dus niet gebruikt worden om uw internetverbinding of apparaat te identificeren. Deze procedure (genaamd geolocalisation) wordt door ons gebruikt (en vele andere online webshops) om fraudulente bestellingen te identificeren. 

1.6 Informatie voor campagnes en enquêtes
Zodra u deelneemt in een campange (bijvoorbeeld een wedstrijd) of een enquête (bijvoorbeeld een klantvriendelijkheidsonderzoek) welke door Tyroola worden aangeboden, kan het zijn dat we u om persoonlijke informatie vragen.

Bijvoorbeeld, als u deelneemt in een competitie zullen we u normaal gesproken vragen om uw naam en emailadres, zodat we u kunnen informeren als u iets gewonen hebt en om te kunnen garanderen dat welke deelnemer maar 1 maal deelneemt in elke competitie. 

Het is mogelijk dat we u ook voor aanvullende informatie vragen bij sommige competities en enquêtes. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als we een competitie organiseren in samenwerking met een partner waarbij de partner aanvullende informatie nodig heeft om de prijs voor u beschikbaar te kunnen maken. In deze gevallen zullen we u altijd apart nog informeren over welke informatie dit gaat en hoe we deze gegevens behandelen.

1.7 Apparaat- en toegangsgegevens
Zodra u online en mobiele diensten gebruikt is het onontkoombaar dat technische gegevens worden gegenereerd en verwerkt om zo de inhoud en functies van bepaalde pagina’s zichtbaar te maken op up apparaat. Collectief verwijzen we naar deze gegevens als “apparaat- en toegangsgegevens”. Deze apparaat- en toegangsgegevens worden gegenereerd elke keer als u een website of mobiele dienst bezoekt, onafhankelijk van wie de aanbieder is. Apparaat- en toegangsgegevens ontstaan bijvoorbeeld als u gebruikt maakt van:
- websites
- email nieuwsbrieven (als bijv. de interactie met de nieuwsbrief wordt gemeten)
- locatie gebaseerde diensten

Enerzijds, verzamelt Tyroola ook apparaat- en toegangsgegevens van online en mobiele diensten die worden aangeboden door Tyroola. Anderzijds, kan Tyroola apparaat- en toegangsgegevens ontvangen van online en mobiele diensten die door andere partijen worden aangeboden als deze partijen een adverteer partner zijn van Tyroola of deelnemen in een gezamenlijk online adverteerders netwerk (bijvoorbeeld “Google advertising network”)

Apparaat- en toegangsgegevens worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 
- Algemene apparaat informatie, zoals informatie over het type apparaat, besturingssysteem, versie, configuratie instellings (bijv. Taal instellingen, systeem machtigingen), informatie mbt internet connectie (bijv. Naam van mobiele data netwerk, snelheid van de verbinding) en welke app gebruikt word (bijv. Naam en versie van de app).
- Identificerings gegevens (IDs), zoals sessie IDs, cookie IDs, ondubbelzinnige apparatuur ID nummers (bijv. Google adverteerders ID, Apple Ad ID), derde partij account ID (als u bijvoorbeeld een sociale plug-in, sociale login of betalen via Paypal gebruikt), en andere veel voorkomende internet technologieën die helpen bij het herkennen van uw webbrowser, up apparaat of een specifieke app.
- Toegangsgegevens die automatisch door apps en web browsers worden doorgegeven zodra u verbinding maakt met een website server of database (binnen het framework van zogenaamde HTTP verzoeken). Dit is gestandaardiseerde informatie over bepaalde inhoud (bijv. De naam en bestandstype van een ontvangen bestand) als ook aanvullende informatie over de server toegang (bijv. De hoeveelheid data overgebracht en hoeveelheid error codes), over uw apparaat (bijv. Apparaat type, besturingssysteem, software versies, apparaat identificaties, IP adressen, websites die in het verleden zijn bezocht en tijd van het bezoek.

2. Waar gebruikt Tyroola mijn gegevens voor?
Tyroola verwerkt uw gegevens in overeenstemming met alle van toepassing geldende persoonsgegevens beschermings regels en wetten. Vanzelfsprekend volgen wij de maatstaven van de wet voor het verwerken van persoonsgegevens. Derhalve verwerken wij in het algemeen alleen gegevens voor de doeleinden die worden genoemd in deze verklaring of worden aangegeven op het moment dat we de gegevens van u vragen. Deze doeleinden zijn voornamelijk voor het verwerken van uw bestelling en het aanbieden, personaliseren, ontwikkelen en beschermen van onze diensten. We gebruiken uw gegevens alleen binnen de strenge standaarden van de Nederlandse en Europese wetten omtrent bescherming persoonsgegevens en voor het doel om onze producten en diensten en processen te verbeteren, een ontwerp aan te bieden gebaseerd op uw behoeften en advertenties persoonlijk te maken.

3. Gepersonaliseerde diensten
De ontwikkeling en het u aanbieden van een gepersonaliseerde functionaliteit van onze diensten is voor ons topprioriteit. We bieden een persoonlijke bestel ervaring aan en een scala aan op maat gemaakte diensten aan de hand van uw interesses, afhankelijk vanaf welke locatie, tijd of apparaat u gebruikt. Het verwerken van uw gegevens om onze diensten te personaliseren is daarom ook een integraal onderdeel van de diensten van Tyroola. 

4. Informatie op de websites
We gebruiken uw gegevens om u toegang te verlenen tot de websites van Tyroola. Samen met de apparaat- en toegangsgegevens die worden verzameld als u onze diensten gebruikt, hangen de soort gegevens en de verwerking doeleinden af van hoe u de functies en diensten gebruikt die door ons worden aangeboden. We gebruiken de door ons verzamelde gegevens ook om te ontdekken hoe onze online aanbod wordt gebruikt. We gebruiken deze informatie en andere informatie in de loop van het personaliseren van het bestelproces om onze diensten en advertenties te verbeteren.

5. Persoonlijke product aanbevelingen via email en push diensten
In relatie tot onze diensten leveren wij ons aanbod en informatie aan op basis van uw interesses. U zal deze persoonlijke product aanbevelingen ontvangen, onafhankelijk of u zich op een van onze nieuwsbrieven heeft geabonneerd.
In overeenstemming met de wettelijke standaarden, gebruiken wij bij voorkeur uw vorige bestel en interesse gegevens, welke het voor ons mogelijk maken om u producten te tonen die overeenkomen met uw interesses, voorkeuren en profiel dat u met ons heeft gedeeld.

6. Waardebonnen
We gebruiken de gegevens die worden gegenereerd wanneer u met een Tyroola waardebon besteld om zo de bestelling te controleren en te verwerken en de voucher te kunnen valideren. Hierbij gebruiken we ook de gegevens die verbonden zijn met de waardebon om zo fraude te voorkomen.

7. Hoe gebruikt Tyroola mijn gegevens voor advertenties?
Wij en onze partner adverteerders gebruiken uw gegevens voor het personaliseren van advertenties die worden getoond bij de diensten van Tyroola en op de websites en apps van andere aanbieders. Voor deze doeleinden gebruiken wij en onze partner adverteerders de meest gangbare technologieën. Dit stelt ons in staat om op een meer gerichtere manier te adverteren zodat u vooral advertenties te zien zult krijgen die voor u ook relevant zijn. Hierdoor kunnen we beter aan de behoeften van onze gebruikers voldoen wat u in staat stelt om makkelijker nieuwe producten te ontdekken die ook voor u interessant zijn waardoor onze dienstverlening ook op de lange termijn een meer persoonlijke bestel ervaring zal zijn. 

8. Naar wie worden mijn gegevens doorgestuurd?
Tyroola stuurt alleen uw gegevens door aan derden als dit is toegestaan onder Nederlandse en Europese wetgeving. Wij werken nauw samen met een aantal dienstverleners, bijvoorbeeld technische dienstverleners (voor het draaiende houden van server centers) of logistieke dienstverleners (bijv. Couriers zoals DHL). Deze dienstverleners zullen alleen namens ons gegevens verwerken onder speciale condities. Als wij deze dienstverleners gebruiken om een bestelling te verwerken, ontvangen zij alleen de gegevens binnen het kader en voor de tijdsperiode dat het nodig is om de dienst te leveren. Als u bij Tyroola een bestelling plaatst, sturen wij de specifieke gegeven van u naar onze Tyroola partners (bijv uw naam en afleveradres) zodat de partner de goederen naar u kan verzenden.

9. Welke rechten heb ik met betrekking tot de bescherming van mijn gegevens?
U hebt de volgende wettelijke bescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens: Recht op informatie (Artikel 15 AVG), recht op verwijdering van uw gegevens (Artikel 17 AVG), recht op corrigeren/aanpassen van uw gegevens (Artikel 16 AVG), recht op beperken van het verwerken van mijn gegevens (Artikel 18 AVG), recht op gegevensoverdracht (Artikel 20 AVG), recht om een klacht in te dienen bij desbetreffende autoriteiten (Artikel 77 AGV), recht om uw toestemmingen in te trekken (Artikel 7 (3) AVG), en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerking maatregelen (Artikel 21 AVG). Als u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u de contactgegevens vinden onder het kopje “Wat kan u leren uit deze Verklaring Bescherming Persoonsgegevens?”

10. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang dit nodig is voor de doeleinden vermeld in deze verklaring, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden bewaren zolang dit is toegestaan onder de wettelijke standaarden, bijvoorbeeld om ons te beschermen tegen juridische claims.

11. Hoe worden mijn gegevens bij Tyroola beschermd?
We dragen uw persoonlijke gegevens op een veilige manier over door gebruik te maken van versleuteling van de gegevens. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast bij het verwerken van uw bestelling. We doen dit door gebruik te maken van het coderings systeem SSL (Secure Socket Layer). Daarnaast gebruiken wij ook technische en organisatorische maatregelen om onze website en systeem te beschermen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door niet-geautoriseerde personen.

12. Aanpassingen aan deze verklaring bescherming persoonsgegevens en contactgegevens
Toekomstige ontwikkelingen aan onze website en apps en het implementeren van nieuwe technologieën om zo onze diensten te verbeteren kunnen ervoor zorgen dat er aanpassingen aan deze verklaring een privacy beleid worden gemaakt. Daarom adviseren wij u ook om deze verklaring bescherming persoonsgegevens van tijd tot tijd opnieuw door te nemen. 

Als u nog vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens bij Tyroola, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Deze is het makkelijkste te bereiken via support@tyroola.nl.

13. Regio-specifieke gegevens
Onze data verwerking kan verschillen per regio en land. Als er specifieke afwijkingen zijn voor Nederland zullen zij hier onder dit hoofdstuk worden genoemd. Op dit moment zijn er in Nederland geen regio-specifieke afwijkingen mbt. onze gegevens verwerking.

14. Informatie over cookies
Voor een overzicht van alle cookies die door Tyroola worden gebruikt verwijzen we u door naar: http://www.tyroola.nl/cookies/.

15. Levering

Wij leveren onze producten alleen in Nederland. Voor product levering in andere landen, check www.tyroola.com